Ruotsin Agrian tilastojen mukaan koira viedään eläinlääkäriin sairauden tai vamman takia yhä useammin. Ruotsissa vuosien 1995-1998 aikana 14% koirista vietiin vuoden sisällä eläinlääkäriin hoidettavaksi niin, että hoidon kustannukset ylittivät vakuutuksen omavastuun. Vuosien 1999-2002 aikana osuus nousi 17% ja on jatkanut nousuaan. Ruotsalaisista koirista noin 50% viedään eläinlääkäriin vähintään kerran vuodessa.

Monia vaikuttavia tekijöitä

Eläinlääkärikäyntien määrän lisääntyminen ei kuitenkaan tarkoita, että koirat olisivat aikaisempaa sairaampia. Eläinlääketieteen edistyminen ja kehittyminen on myös lisännyt eläinlääkärikäyntien määrää. Nykyään koirille on monia hoitomenetelmiä, joita aikaisemmin ei ollut ja niiden avulla moni vaikeakin sairaus tai vamma on hoidettavissa.

Tilastojen mukaan koiranpennuista 14% sairastuu tai loukkaantuu ensimmäisen elinvuotensa aikana. Sitä seuraavien vuosien ajan riski pienenee huomattavasti. Riski kasvaa jälleen koiran täytettyä 5 vuotta, jolloin 15% koirista viedään eläinlääkäriin vähintään kerran sairauden tai vamman takia. Siitä lähtien sairastumisen ja vammautumisen riski kasvaa vakaasti. 7-vuotiaista koirista 20% viedään eläinlääkäriin vähintään kerran vuodessa.

Yleisesti ottaen 8-10 vuoden ikäisillä koirilla on kaksi kertaa suurempi riski sairastua kuin 1-4 vuoden ikäisillä koirilla. Mutta sairastumisen riski riippuu paljon myös koiran rodusta ja rotujen väliset erot ovat hyvinkin suuria. Esimerkiksi irlanninsusikoiran sairastumisen riski on neljä kertaa suurempi kuin siperianhuskyn.

Vakuutus

Agria Hoitokuluvakuutuksessa ei ole yläikärajaa ja vakuutus on voimassa koiran koko iän. Vakuutusta ei kannata irtisanoa vaikka sairauksien ja vammojen riski on toisinaan matalampi tai vaikka koira olisi ollut terve. Jos vakuutuksen irtisanoo, siihen voi myöhemmin uusittaessa tulla tiettyjä rajoituksia ja karenssi. Vakuutus on siis kattavin, kun se on voimassa tauotta.

Lisäksi, koira voi loukkaantua tai vammautua milloin vain, iästä ja todennäköisyydestä huolimatta.

Tilastot perustuvat noin 200 000 koiran otantaan, jotka ovat olleet vakuutettuna Ruotsissa Agrialla vuosina 1995-2002.